Mutant: Norrsken

Ner I Mörkret

Terius Solaris, platinablont hår, vacker

orangea färgmarkeringar i goggles

ner i utgropningen
underjordisk flod
ras täcker gången, troskmonster
ventilationstrumma
utmärglad man

stort runt rum, sjö, ö i mitten
liten strandkant ytterkanten
roddbåt vid brygga, troskmonster i sjön
inglasade hus
Millan hugger cement
trappa ner i mitten

slavar bär ner lådor
förman på scen, gammeltroskmonster ligger runt
vaktat rum, distraktion
lilltroskmonster i glasbur
ond psimutant försöker döda oss
räddar lillen, gammel/mamma dödar Mr Psi
boomladdning skapar översvämmning
räddar slavar, åker hem, vaknar med lillen

 

8 XP

Comments

Ximnipot69

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.