bjar

Bjar kommer från Deru-folket

gift med Katja
En glad och possitiv person men starkt konservativ

bjar

Mutant: Norrsken Tali