ekkoriter

Ekkoriterna är en liten bepälsad ras som är känd för sina krigare och musikanter. Dom är sagda att ha flera byar som är vitt utspridda i ödemarken.

Dom är cirka 2 till 4 ben längder i höjd och kan kännas igen på sin stora buskiga svans. Deras färger kan skifta från allt från brunt till vitt.


Ekkorit Officer

 Ekkoriterna är kända för sin militära framgång under den senare tiden.
Dom har kommit över flera av Pyriets byar och betraktas i allmänhet som ett hot.

Man kan utmärka en Ekkorisk soldar på deras gröna uniformer ofta med en symbol av ett flytande täcke på hatten.

Honorna värkar ha som främsta uppgift att hantera barnen och samla mat, man har ochså noterat att honorna går i ide under vintern med ungarna.

Manliga Ekkoriter verkar inte ha ett behov av detta efter en viss ålder.

Ekkoriter har ofta utväcklat mutationer som Gräv, Sprint, Hoppa, Liten, och i vissa fall flyga.

Dessa nämda flygande Ekkoriter ses som en ovärdelig förmån och dom är tränade i alla sortes strid och används som nationens special styrkor.

ekkoriter

Mutant: Norrsken Ximnipot69