finvim

ett folkslag som är kort vuxna men bastanta som lever ett enkelt och simpelt liv vid ftora fjön.

 

Finvimlarna är indelade i fyra grupper

 

Eld (Fatoo)
krigarna och beskyddarna av Finvimlarna

Vatten
shamaner,läkare,medlare och fiskare

Jord
Bönderna

Luft
hantverkare,handlare,filosofer

finvim

Mutant: Norrsken Tali