hindenburg

Huvudstaden i Kejsardömet Pyrien, staden finns vid utloppet av Hulins havet och Svarta Havet. Majoriteten av staden finns på fastlandet men ett flertal av dom närliggande öarna har befolkats av Adeln.

Staden är byggd runt ett enormt torn från forntiden och staden är därför mer byggd på höjden än breden, där nedre borten och kloakstan är till för mutanter medansdom övreplan är till för människor. Ju högre upp man bor desto högre status har man.

Runt omkring Hindenburg ligger ett flertal bosättningar vars enda uppgift är att förse staden med mat. Stora fält med Misch,Grunk och Kisel förser staden med spannmål.

Den militära närvaron är mycket tydlig i dessa bosättningar för att kunna stoppa alla former av missnöje, och det är inte ovanligt att mutanter som öppet uttryckt missnöje blir indragna i gränder och misshandlade.

Kejsare Merkurius "Järnstål" Skarprättare den tredje styr sitt rike med en järnhand och har under sina år på troen dubblat storleken på Arme'n och Flottan, och det viskas om att Kejsaren hungrar efter att expandera sitt rike

hindenburg

Mutant: Norrsken Ximnipot69