karaktarsskapande

även icke-IMM kan köpa Talanger, fast för dubbla kostnaden
Talanger som vanligtvis spenderas permanenet kommer tillbaka efter ett tag
även tränade färdigheter har 1*GE i bas
man kan köpa en halv GE (avrundat neråt) i tränade färdigheter för 1 SP

karaktarsskapande

Mutant: Norrsken Ximnipot69