Reuben "Blixten" Pihl

Description:

STY 7, FYS 11, STO 7, SMI 15, INT 15, VIL 11, PER 11
IB 22.5, SB -T4, Rea 55, FF 4/11/22, KP 18, TT 9

Akrobatik 45, Båge 45, Första hjälpen 45, Gevär 15, Iaktagelseförmåga 45, Kasta 15, Köpslå 33, Närstrid 7, Pistol 30, Smyga/Gömma 49, Livssinne 45
Bildning 15, Reparera 15, Fällor 30, Teknologi 0, Undvika 51

Blixsnabba Reflexer, Gräsmage, Livssinne, Sprinter

Bio:

Reuben "Blixten" Pihl

Mutant: Norrsken Florentz